Detta är Tidsmaskinen

Gå till http://www.hembygd.se/skane/projekt/tidsmaskinen/ för senaste informationen om Tidsmaskinen.

Tidsmaskinen tar dig tillbaka i historien. Genom historiska ljudfönster kan du höra en kreatursmarknad eller ljuden från en smedja genom din telefon. Medan du lyssnar på ljuden kan du gå en rundvandring, guidad av diskreta vibrationer, ljud eller tal till platser med historiska sevärdheter, utan att du behöver titta på skärmen. Din tålmodiga virtuella turistguide berättar om sevärdheterna, och informationen kan stoppas, pausas och upprepas så många gånger du vill. Om du hellre vill välja själv vilka sevärdheter du vill titta närmare på kan du också utforska fritt.

För att använda appen behöver en Android-mobil. Appen laddas ner via Google Play. Inuti appen kan du sedan ladda ner de rundor du vill ha. Notera att rundorna tar stor plats i telefonens minne, då de består av många ljudfiler. Se Instruktioner för detaljerad information om hur man går till väga.

Tidsmaskinen har utvecklats i projektet HaptiMap, av Miguel Molina, Kirsten Rassmus-Gröhn, Delphine Szymczak och Charlotte Magnusson, Certec, Lunds Universitet. Appen har utprovats av mer än 150 personer vid olika tillfällen och rundorna har tagits fram med hjälp av projektet "Visualisering inom Kulturarvsområdet", som drevs av Skånes Hembygdsförbund. Tillsammans med Maria Casagrande och Sofie Bogaeus, Skånes Hembygdsförbund, samt Ingegerd Hagelin från Riseberga-Färingtoftas hembygdsförening har vi tagit fram flera kultur-historiska rundor utanför Riseberga. Tillsammans med Jerry Rosengren på Lunds Universitets Historiska Museum har vi tagit fram rundor på järnåldersfyndplatsen Uppåkra. Slutligen finns det ett antal rundor i centrala Lund som vi tagit fram tillsammans med Carin Strümpel Alftrén, Margareta Persson och Emma Malmqvist på f.d. Historiska Skyltar. För att få mer information om dessa rundor, se Historiska rundor.

HaptiMap har finansierats av EUs sjunde ramprogram och Vinnova, och Visualisering inom Kulturarvsområdet har finansierats av region Skåne.